ماه اسمان ماماه اسمان ما، تا این لحظه 4 سال و 23 روز سن دارد
علی جانعلی جان، تا این لحظه 7 ماه و 16 روز سن دارد

ماه آسمان ما

یا علی گفتیم و عشق اغاز شد

من و بابا جون 6 سالی میشه که کنار همیم، روزهای شیرین و تلخ زیادی رو پشت سر گذاشتیم، خاطرات زیبایی با هم داریم، اونقدر همدیگه رو دوست داریم که تحمل یک روز دوری و یه لحظه اخم هم رو نداریم، تو این 6 سال دست تنها و فقط با تکیه بر اراده ایمان و عشقمون بوده که زندگیمون رو اداره کردیم، خدا تو تک تک لحظاتمون کنارمون بوده و هست، وجود تو رو هم از خود خدا طلب میکنیم... فرزندی سالم و صالح ماه زندگیه ما زودتر بیا دلبندم ما بی صبرانه منتظر حضور گرمت تو خونه هستیم ...
27 تير 1393
1