ماه اسمان ماماه اسمان ما، تا این لحظه 4 سال و 23 روز سن دارد
علی جانعلی جان، تا این لحظه 7 ماه و 16 روز سن دارد

ماه آسمان ما

اولین غلت زدن دختر گلم

غزل نازم شما تو 3 ماه و 13 روزگیت وقتی خونه مامان جون (مامان مامان) بودیم برای اولین بار غلت زدی، تو اتاق تنها بودی و یه دفعه دیدم صدای گریه ت در اومد و انگاری دهنت جلوی پتو یا چیزی شبیه پتوه، تعجب کردم و سریع خودمو رسوندم بهت، دیدم بله غزل خانوم دلبندم برای اولین بار خودش غلت زده دستش هم مونده زیرش و داره گریه میکنه، الهی قربونت برم سریع بغلت کردم و کلی بوست کردم تا آروم شدی، خدا رو هزاران بار شکر میکنم که تو رو بهمون داده، نعمت سلامتی بالاترین نعمت هاس و بابتش شکر گذار خداییم. فدات بشم که اینقدر عسل و ماهی و هر روز بیشتر برامون با صدا میخندی عمرم  فقط خدا میدونه چقدر برامون عزیزی اینم دیروز موقع رفتن به خونه مامان جون ...
23 تير 1394

اولین قهقهه های غزلی

الهی قربونت برم دختر خوش خنده و مهربونم.دیشب خونه مامان گلی بودیم و تو هم خانوم و عزیز بودی، همه کلی قربون صدقه ت میرفتن، یه کم نق نق کردی که نمیدونم واسه چی بود ولی فکر کنم بغل خودمو میخواستی عشقم  بغلت کردم گذاشتمت رو پام و برات با یه ریتم خاص قربون صدقه رفتم، وسطاش هم یه هو میاوردمت بالا و میگفتم فدات بشم یکی دو بار که این کار رو تکرار کردم تو شروع کردی با صدای بلند خندیدن، وای همه دویدن تا خنده نازت رو ببینن و تو ماشالا هزار ماشالا با هر بار این حرکت من حسابی بلند و طولانی میخندیدی  آخه چطور حس اون موقعم رو برات توصیف کنم؟ فقط یه مادر میتونه بفهمه من چی میگم اونقدر اون لحظات خوش بودم که انگاری دنیا رو بهم دادن، چندین بار تو ب...
20 تير 1394

زندگی تو خانه خودمون

سلام عشق مامان و بابا، از همون روزی که وارد زندگیه قشنگمون شدی میدونستیم که با خودت برکت میاری، نشونه شم خرید خونه بود، بله عزیزدلم خدا با ورود تو نگاه مهربونش رو بیشتر به ما داشت و تونستیم چند روز مونده به ماه رمضان خونه بخریم، یه خونه نقلی 60 متری نزدیک خونه قبلیمون، خوبیش دو خوابه بودنشه، عمر مامان صاحب اتاق شد  این مدت هم که واست پست نذاشتم مشغول اسباب کشی بودیم که با کمک خانواده ها خدارو شکر انجام شد، هر دو خانواده بهمون کمک کردن که ازشون ممنونیم. تو این مدت ماشالا هزار ماشالا پیشرفت های زیادی داشتی، مثلا میتونی رو یه طرف بدنت بچرخی سعی میکنی غلت بزنی ولی هنوز موفق نشدی، دو سه بار دیگه خیلی شیرین و دلبرانه با صدا خندیدی که شادی...
17 تير 1394
1