ماه اسمان ماماه اسمان ما، تا این لحظه 4 سال و 23 روز سن دارد
علی جانعلی جان، تا این لحظه 7 ماه و 16 روز سن دارد

ماه آسمان ما

سومین شب یلدا کنار شاخه نباتم

سلام نازنین 2 سال و 9 ماه و یک روزه مامان   روزها به سرعت برق و باد میگذره و من و باباحامد باورمان نمیشه که خدا تا این حد بهمان لطف داشته که مسئولیت یه بنده نازشو به ما داده باشه   الهی شکر ...خدای مهربان مرسی   یک روز قبل از شب یلدا من و شما و باباحامد همراه مامان گلی و بابابزرگ رفتیم شهر باباحامد، غروب رسیدیم و برای شام همه با هم به همراه عمه فاطمه و ارش کوچولو رفتیم خانه عموی بابا   شما اونجا خیلی خوشحال بودی و با دختر و پسر عموی بابا کلی بازی کردی  شب هم خوابیدیم همونجا و فردا صبح رفتیم خانه عمه فاطمه و قبل ناهار همه با هم رفتیم دربند و کلی خوش گذراندیم و یه عالمه عکس خوشگل انداختیم  ...
10 دی 1396
1