ماه اسمان ماماه اسمان ما، تا این لحظه 4 سال و 23 روز سن دارد
علی جانعلی جان، تا این لحظه 7 ماه و 16 روز سن دارد

ماه آسمان ما

دخترکم تنها میخوابه...هوراااا

سلام نقل و نباتم  تا امروز مخاطبم فقط غزل بوده ولی دیگه باید با جوجه دومم حرف بزنم. الهی مامان فدای هردوی شما بشه   هفته قبل رفتم ویزیت دکتر زنان و نیم کیلو بیشتر از ماه قبل شده بودم.یعنی الان 60 و نیم کیلوام. دکتر برام آزمایش دیابت نوشت و انجام دادم که شکرخدا مشکلی نداشتم.هزینه آزمایشم شد 15 هزار تومن. میزان قند ناشتام 74 بود که خوب بود. حالا سونو هم نوشنه که ان شالله دوهفته دیگه باید برم. تو راهی نازم خیلی دوست دارم و با تکونات ذوق عالم رو میکنم.مرسی که هستی   از هر چه بگذریم نفس مامان رو باید فدا شد  الهی فدای غزلکم بشم که اینقدر ماه و عزیزه. خیلی خیلی به من وابسته س و حالت صورتمم براش مهمه. یه  پیشرفتی که م...
22 خرداد 1397
1