ماه اسمان ماماه اسمان ما، تا این لحظه 4 سال و 23 روز سن دارد
علی جانعلی جان، تا این لحظه 7 ماه و 16 روز سن دارد

ماه آسمان ما

هفته 37 بارداری و انتظاری به شیرینی عسل

سلام عشقای من  آخ که من چقدر دوستون دارم عزیزای دلم  با وجود شما فهمیدم قلب یک مادر به وسعت همه دنیاس و میتونه همه بچه هاشو عاشقانه و از صمیم قلب دوست داشته باشه  خدا همه بچه ها رو برا مامانا حفظ کنه. امروز آخرین روز هفته 37 ه یعنی 36 هفته  و 6روزه ایم و به زودی گل پسر نازم رو بغل میکنم.باید اعتراف کنم برا بغل کردنش ثانیه شماری میکنم درست مثل غزلکم   هفته قبل بعد از ویزیت دکتر برام سونو نوشت و سونو هم گفت شما در اولین روز از هفته 37 خداروشکر سالمی و وزنت 2 کیلو و 850 گرمه و یه سری اندازه از استخوان ران و اینا نوشت که همه چی خوب بود شکرخدا. پنجشنبه هم رفتیم برای شما گل پسرناز چند دست لباس خریدیم و دیگه آماده ایم...
27 مرداد 1397
1